Royal Navy International Air Day 2019

13/07/2019 EGDY RNAS Yeovilton